CertyfikatyDefinox posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001
oraz system zarządzania środowiskiem ISO 14001Produkty Definox spełniają wymagania poniższych norm i dyrektyw

Normy europejskie dopuszczające do kontaktu z żywnością
Dyrektywy dotyczące urządzeń ciśnieniowych
Dyrektywy niskiego napięcia i kompatybilności elektromagnetycznej


Dyrektywa dopuszczającej do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem - ATEX

Europejska i amerykańska standardy higieniczności 

Przepisy dotyczące zgodności materiałów uszczelniających (FDA-3A-ACS)

Normy
rosyjskie