Oferta‎ > ‎

System świnki

"PIGGING SYSTEM" - SYSTEM ODZYSKIWANIA PRODUKTU Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH
OPIS SYSTEMU

Praca systemu polega na wypieraniu produktu z instalacji za pomocą elastycznego elementu zwanego świnką. Element ten wykonany z polipropylenu, wyposażony jest w zespół dwóch silikonowych uszczelek oraz magnesy, które umożliwiają detekcję położenia świnki w instalacji. Świnka poruszana jest w rurociągu za pomocą sprężonego powietrza lub wody. System składa się ze stacji początkowej oraz końcowej.

Głównymi powodami zastosowania systemu świnki są: prawie 100% odzysk produktu, redukcja kosztów mycia instalacji, zmniejszone zużycie detergentów - ochrona środowiska.

System może być stosowany m.in. w procesie produkcji dżemów, czekolady, jogurtów, a także pasty do zębów, szamponów, środków piorących itd. Lista firm korzystających z zalet systemu, obejmuje m.in. marki takie jak: Nestle, Procter, Coca-cola i w Polsce Danone, Fazer, Andros, Wedel

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA SYSTEMU
  • pozwala na znaczne ograniczenie kosztów procesu produkcji
  • zapewnia maksymalny odzysk produktu z instalacji
  • optymalizuje czas niezbędnej przerwy pomiędzy następującymi po sobie procesami
  • znacznie redukuje zużycie wody i detergentów w procesie mycia instalacji, co czyni go wyjątkowo przyjaznym dla środowiska naturalnego
  • inwestycja w pigging system zwraca się w czasie krótszym niż rok
PARAMETRY SYSTEMU
  • Szybkość przepływu: 0.5 do 1.2 m/s
  • Czynnik wypychający: powietrze, CO, woda, azot, produkt
  • Różnice ciśnień przed i za świnką: 20 do 80 kPa (0.2 do 0.8 bar)
  • Ciśnienie robocze: 700 do 800 kPa (7 do 8 bar)
UWAGI

Projektujemy system dostosowując go do potrzeb procesu produkcji, w oparciu o dane na temat istniejącej instalacji oraz jej funkcji w przyszłości. Efektywność systemu jest wprost proporcjonalna do jakości wykonania linii produkcyjnej m.in. geometrii oraz spawów.
Zaleca się stosowanie kolan o promieniu 3D by zapewnić swobodny ruch świnki.
Wraz z inżynierami firmy Definox, możemy przygotować projekt najbardziej optymalnej konfiguracji systemu, dostosowanej do Państwa instalacji i produktu.


ANIMACJA 3D
Animacja 3D wyjaśnia sekwencje pracy pigging system.


Ċ
Hydromech Hydraulika Siłowa,
28 mar 2013, 13:48